Jezelf terug na burn-out

Vind jezelf terug na burn-out

Te gedreven geweest? Teveel van jezelf gegeven? Gevoelig voor de verwachtingen van anderen? Perfectionistisch kantje? Groot verantwoordelijkheidsgevoel? Jezelf teveel weggecijferd? Had je het helemaal niet door en ben je over je grenzen gegaan? Voel je je nu leeg? Herken je jezelf niet meer? Voel je je uiterst kwetsbaar?

Wil je jezelf terugvinden, maar weet je niet hoe hieraan te beginnen? Wil je graag dingen op een rijtje krijgen voor jezelf? Heb je nood om uit te wisselen over wat je overkomen is met lotgenoten? Welke lessen kan je hieruit trekken voor jezelf? Heb je nood aan duidelijkheid over hoe je je leven anders kan inrichten? Veel vragen en weinig antwoorden?…

De weg naar burn-out is voor iedereen anders. Wie over zijn eigen grenzen ging, kampt met verschillende klachten en dit op fysiek, emotioneel, psychologisch, relationeel en existentieel vlak, in meerdere of mindere mate. Daarbij komt er soms nog het gevoel van gefaald te hebben, eventueel schaamte en schuldgevoelens naar de werkgever of directe omgeving, zich vervreemd voelen van zichzelf of anderen, paniek of innerlijke leegte… Burn-out is een complex gegeven.

Het is belangrijk dat men eerst en vooral voldoende rust en tijd neemt voor zichzelf.

Daarnaast is het ervaren van steun in deze herstelfase zeker geen overbodige luxe. Een klankbord van mensen die niet oordelen. Gesprekspartners die niet overal verklaringen voor willen, die je kunnen laten zijn in je ‘niet-weten’-fase.

De relatie met het eigen lichaam herstellen is vaak een hele opgave maar zeker cruciaal in de weg naar herstel: voelen van het eigen lichaam en de emoties die er zijn de ruimte geven. Dit kan als bedreigend aanvoelen. Nochtans, het terug leren voelen van de eigen grenzen, het goed leren inschatten van je energie-niveau, het luisteren naar de signalen van je lichaam… Hier ligt een belangrijke sleutel.

Wat houdt deze workshop in?
In deze reeks is er ruimte voor het delen van ervaringen, het ervaren van steun en (h)erkenning, door mensen die weten wat het is, omdat ze het zelf aan den lijve ondervonden hebben.
We doen zachte lichaamsoefeningen om ons terug bewust te worden van ons lichaam, de verbinding met onszelf te versterken. We zoeken naar manieren om ons hoofd leeg te maken en ons lichaam tot ontspanning te brengen. Daarnaast werken we ook met andere non-verbale methodieken die uitdrukking geven aan waar we nu staan of waar we naar verlangen, zoals psychodrama, tekenen, visualisaties… We richten onze focus naar binnen, staan open voor wat er leeft en luisteren naar de boodschappen die uit ons diepste zelf naar buiten willen komen. We streven naar verbinding met onszelf, zodat we erna op een meer evenwichtige manier in verbinding kunnen treden met de buitenwereld. We staan open voor de verborgen schatten van deze tijdelijke levenscrisis, als hulpbron voor de rest van ons leven.

We gaan niet op zoek naar verklaringen zoals: “och ja, dat komt ervan als je geen grenzen kan trekken”, of “het ligt aan het slecht personeelsbeleid op het werk” of “er is een te hoge prestatiedruk in onze maatschappij”… Het is niet zo eenduidig, diverse factoren spelen op elkaar in en zijn ook niet altijd duidelijk en zomaar samen te vatten.
We kijken hier naar wat burn-out jou te vertellen heeft en wat jij ermee wil voor jezelf. We creëren samen een veilige ruimte voor jouw persoonlijk onderzoek, met onderlinge steun van de groep. Ik nodig je uit tot zacht lichaamswerk, non-verbale methodieken,… die je op jouw tempo kan toepassen met respect voor jouw grenzen. We richten ons op verbinding met jezelf en anderen, we bieden een kader om jezelf terug te vinden zodat je erna meer vanuit je diepste zelf de draad kan opnemen, jouw leven kan inrichten vanuit jouw innerlijke kracht.

Let wel, deze workshop vervangt echter geen medische of therapeutische opvolging. Er kan steeds worden samengewerkt met je behandelende arts of therapeut. Het is ook geen loopbaanbegeleiding.

Praktische informatie:

We werken in kleine groep: minimum 4 en maximum 8 deelnemers

200 euro per reeks. Wie aan reeks 1 deelnam, kan reeks 2 volgen voor 175 euro.

Meenemen: losse en comfortabele kledij, matje en/of dekentje, sokken of pantoffels.

Inschrijven kan door je hier aan te melden. Ik neem daarna telefonisch contact met jou op voor een vrijblijvend gesprek waar we bespreken of deze workshop op dit moment aansluit bij jouw behoeften.

Bookmark the permalink.

Comments are closed