Persoonlijk

Wat ik graag over mezelf wil vertellen is dat ik bezield ben door het werken met mensen, innerlijke processen en het hanteren van creatieve media hierbij. Ik vind het heel bijzonder dat ik deze passie mag inzetten bij anderen. Wanneer ik op pad ga met iemand in een begeleiding is het ook voor mij een stukje loslaten en dan ruimte bieden voor wat komt. Best spannend, telkens opnieuw, ons laten verrassen. En dit is ook het mooie, magisch zelfs, dat de dingen zich ontvouwen op het tempo van de cliënt of deelnemer.

Voor mij is het heel belangrijk dat ik het gevoel kan hebben dat ik mag zijn wie ik ben met al mijn kwetsbaarheden, scherpe kantjes en dat er tegelijkertijd oog is voor mijn krachten en kwaliteiten. Dit wil ik ook graag aan anderen bieden in mijn werk. Menselijkheid voorop stellen zonder oordelen of taboes, alle dimensies van ons bestaan een plek geven: onze gedachten, emoties, gedrag, relaties, voorgeschiedenis, toekomstbeeld, zingeving… Al wat ons omverblaast, doet twijfelen, moeilijk is…en evenzeer al wat ons terug doet overeind krabbelen en verder gaan. Zodat we kunnen leven vanuit onze basiswaarden en wat echt is voor onszelf. Zodat we authentiek in het leven kunnen staan, trouw aan onszelf, luisterend naar ons hart.

Vervolgens vind ik het belangrijk om mee te geven dat ikzelf een heel gewoon mens ben, met mijn eigen ups en downs, onderweg… Ik ben ook niet gespaard gebleven van de ‘uitdagingen’ dat het leven soms in petto heeft. Ik heb jarenlang overleefd, mijn gevoelens weggeduwd omdat de emoties te intens waren. Tijdens mijn universitaire studies voelde ik een drang om mijn focus meer naar binnen te richten, mezelf te (onder)zoeken. Ik wist ook dat ik eerst met mezelf aan de slag moest gaan, onverwerkte zaken een plek geven vooraleer ik anderen zou kunnen ondersteunen. Zo heb ik zelf een jarenlange ‘therapieloopbaan’ achter de rug en volgde ik talloze workshops. Later ook intervisie en supervisie.

Gaandeweg  ontdekte ik dat dit soort ‘werk’, ‘hobby’ of ‘levensmissie’, het dichter komen bij mezelf, nooit eindigt. Wie ik ben staat niet vast, ik ben voortdurend in beweging. Wat me helpt onderweg is dans en beweging, inspirerende workshops, stilte, tijd voor mezelf, spelen met kleuren en vormen, contact met gelijkgestemden… Elke dag kom ik een stapje dichter bij wie ik ben, het potentieel dat in mezelf schuilt. Niet zonder slag of stoot, traag maar zeker en helemaal niet perfect. Door te zwemmen in de donkerste meest wilde wateren, door af te dalen in de diepste dalen, de hoogste bergen te beklauteren… alleen… voel ik dat ik ook meer bij mezelf en de stilte in mezelf, bij mijn eigen kracht kom. Het voelt paradoxaal genoeg eerder aan als het vergroten van mijn kwetsbaarheid. En door deze kwetsbaarheid toe te laten, het openstellen van mijn hart, hoop ik dat ik anderen steeds meer nabij kan zijn in hun levensweg met de bijhorende groeipijnen, obstakels, doolhoven, impasses…

Ik wil je dan ook graag ontmoeten, van mens tot mens, van hart tot hart, met alles erop en eraan, als supporter aan de zijlijn van jouw leven. Verwacht van mij geen pasklare antwoorden, wel iemand die ruimte biedt, ondersteunt, meezoekt, meeleeft, aanwezig is…

Bookmark the permalink.

Comments are closed